Skip to main content

Energie Investeringsaftrek (EIA) aantrekkelijker voor zonnepanelen door verlaagde ondergrens.
Ook kleinere systemen met zonnepanelen komen per direct in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). In 2019 lag de ondergrens op 25 kilowattpiek, maar deze is in 2020 verlaagd naar 15 kilowattpiek.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid bedrijven ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Met EIA kan men 45 procent van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt men minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting

Door de wijzigingen is de EIA per 1 januari 2020 veel bereikbaarder geworden voor de klein zakelijke markt, door de verlaging van de ondergrens naar 15 kilowattpiek kunnen veel meer bedrijven gebruikmaken van deze aantrekkelijke regeling en naar verwachting komt er een hausse aan aanvragen.

Ondernemers mogen in het jaar van aanschaf van de zonnepanelen een extra bedrag van de winst in aftrek brengen. De extra aftrek bedraagt voor elke kilowattpiek 45 procent van 750 euro. De EIA gaat bijna altijd hand in hand met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), die maximaal 28 procent van de investering bedraagt. Samen bedraagt de extra aftrek dus maximaal 73 procent.

Terugverdientijd van 4 jaar
De koper betaalt hierdoor in het jaar van aanschaf minder belasting door de extra aftrekpost. De omvang hiervan is afhankelijk van het belastingtarief dat de ondernemer betaalt. Bij een B.V. is het tarief 16,5 tot 25 procent maar bij een ondernemer zonder B.V. kan het tarief zelfs oplopen tot 49,5 procent. De EIA is dus voor ondernemers zonder B.V. nog aantrekkelijker. De totale belastingvermindering ligt omgerekend tussen de 10 tot maximaal 30 procent van het aankoopbedrag.

Voorbeeld: een pv-systeem bestaande uit 45 zonnepanelen en met een aanschafwaarde van 15.000 euro exclusief btw kan een belastingvoordeel van 3.943 euro opleveren. De investering bedraagt dan nog iets meer dan 11.000 euro en de terugverdientijd is 4 jaar met een rendement dat in 10 jaar gemiddeld op ruim 6,6 procent ligt. Uiteraard is de rekensom per klant verschillend, maar dit kan heel goed inzichtelijk gemaakt worden.

Voor meer informatie en mogelijkheden neem contact op via Rik@dobbuildings.nl