Subsidies

Win op verduurzamen

De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om zelf meer elektriciteit op te wekken en minder fossiele brandstof te gebruiken. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug. Deze stimulering bestaat uit een aantal financiële voordelen in de vorm van BTW teruggave, subsidies en fiscale voordelen. Door de aanschaf van LED verlichting, zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen, kunnen particulieren, bedrijven en non-profit instellingen in aanmerking komen voor één van deze voordelen. Informatie over deze regelingen kunt u terug vinden op de website van de belastingdienst en het RVO.

BTW teruggave zonnepanelen

Sinds 20 juni 2013 kunt u als particulier de BTW welke wordt geheven over uw investering in zonnepanelen terug ontvangen. Het gaat hierbij om het hoge tarief van 21% van zowel materiaal als installatiekosten. U mag namelijk gezien worden als ondernemer. Dit betekent dat u de BTW over de investering mag terugvragen, maar BTW moet betalen over de opgewekte stroom. U bent als het ware energieleverancier. De BTW over de opgewekte stroom is echter zo’n laag bedrag dat u hiermee onder de kleineondernemersregeling valt en de BTW over de opvolgende jaren niet hoeft te betalen. Voor meer informatie kunt u de website van de belastingdienst raadplegen.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek is in het leven geroepen om het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Energiebesparende bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA zijn opgenomen in de Energielijst die jaarlijks gepubliceerd wordt door de RVO. LED verlichting en zonnepanelen staan uiteraard ook op deze lijst. Door te investeren in LED verlichting en/of zonnepanelen mogen bedrijven eenmalig maximaal 45% van de totale investering aftrekken van hun fiscale winst. Meer informatie kunt u vinden op de website van het RVO.

Kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA)

Naast de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunt u ook nog gebruik maken van de Kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA). De KIA is in het leven geroepen om het investeren in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Door middel van deze regeling kunt u tot maximaal 28% van uw investering in zonnepanelen extra aftrekken van uw winst. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van eventuele andere investeringen die u heeft gedaan in het jaar van aanschaf van zonnepanelen. Meer hierover kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

MIA staat voor Milieu Investeringsaftrek. De MIA is er voor bedrijven die een milieubewuste investering doen, zoals bijvoorbeeld het laten plaatsen van zonnepanelen. Met de MIA kun je gebruik maken van een aanzienlijke investeringsaftrek. Deze kan oplopen tot maar liefst 36% van het totale investeringsbedrag. Dit percentage komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. De MIA zorgt ervoor dat steeds meer mensen hun asbestdaken laten vervangen door zonnepanelen.

Investeringssubsidie duurzame energie ISDE

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u subsidie krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers. Kijk voor meer informatie op de website van het RVO.

Stimulering Duurzame Energieproductie

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. Hiermee stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Kijk voor meer informatie op de website van het RVO.