Doe de check!

En kijk waarop u kunt verduurzamen

Check uw energielabel

Wilt u weten welk energielabel uw woning of kantoor nu heeft? Laat een QuickScan maken van uw woning of pand.

Uw woning of pand heeft energielabel A t/m C

Met een energielabel van A, B of C voldoet uw woning of kantoor aan de norm voor 2023. De rijksoverheid streeft echter naar een energie neutrale gebouwde omgeving in 2050. Ook voor bestaande bouw. Op dit moment zijn er verschillende financiële regelingen die u daarbij ondersteunen. Met het oog op de toekomst is het verstandig om alvast energiebesparende maatregelen te onderzoeken.

Uw woning of pand heeft een energielabel D t/m G

Woningen of kantoren met een label D t/m G kunnen soms zonder bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Kies een natuurlijk moment om de energiebesparende maatregelen door te voeren. U kunt hiervoor bij ons advies inwinnen en een QuickScan laten maken. Misschien kan uw woning of pand met weinig ingrepen direct de stap maken naar energielabel A of B? De rijksoverheid streeft naar een energie neutrale gebouwde omgeving in 2050.

Uw woning of pand heeft geen label

Laat een QuickScan maken om te zien wat voor label uw woning of pand heeft en daarbij welke verschillende energiebesparende mogelijkheden er zijn om uw woning of pand een hoger energie label te geven.

De QuickScan

Bij het opstellen van een woning of bedrijfspand energielabel wordt primair gekeken naar de label plichtige delen van het gebouw. De woning, het kantoor, de kantine en showroom zijn voorbeelden van label plichtige delen. Bij bedrijfspanden waarbij de hal wordt gebruikt voor opslag, productie of assemblage zijn niet label plichtig en horen voor het energielabel niet bij het gebouw. Als het gebouw delen bevat die niet label plichtig zijn, wordt hier alleen gekeken of deze delen verwarmd worden of niet.

DOB Buildings werkt samen met de volledig onafhankelijke partij Immocert. Zij maken de QuickScans en geven het energielabel af. Daarna zorgt DOB Buildings ervoor dat het beoogde energielabel behaald wordt door zorg te dragen over de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn.

De gediplomeerde en gekwalificeerde adviseurs van Immocert werken volgens de richtlijnen van de overheid (BRL 9500). Zowel de voorbereidingen van een dossier, als de opname van een gebouw vinden plaats conform deze richtlijnen. Hierdoor worden energielabels op een uniforme wijze berekend en geregistreerd.

Wanneer is het bedrijfspand energielabel nodig?

Het is verplicht om een EPA-U label te kunnen overleggen bij verkoop en verhuur van een bedrijfspand. Dit betekent dat er een bestuurlijke boete opgelegd wordt aan gebouweigenaren die niet voldoen aan deze verplichting. Bij verkoop wijst de notaris op deze verplichting. De makelaar zou het in de voorafgaande adviesgesprekken al moeten noemen. ImmoCert kan uw kantoor snel en accuraat een van een energielabel voorzien. Door hun efficiënte werkwijze en onze landelijke dekking zijn zij in staat om in heel Nederland tegen zeer concurrerende tarieven de diensten te verlenen.

Wat als er geen bedrijfspand energielabel is?

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de naleving van de energielabelplicht. Sinds 1 oktober is het energielabel gekoppeld aan het bouwbesluit. Dit betekent dat nu de gemeente ook bevoegd gezag is geworden. De sancties zijn fors: De verkoper of verhuurder riskeert  een boete die kan oplopen tot € 20.250,-.